Дежурство на учители

Г Р А Ф И К

НА  ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ

за учебната 2020/2021 година

 

II срок

 

Етаж

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

І

 

 

 

 

 

1.

Р. Пенева

М. Калпаков

Кр. Топалова

Я. Лазаров

Д. Минев

2.

Я. Гиневска

А. Славов

В. Бакалова

Ст. Димитрова

С. Бончева

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

1.

М. Петкова

В. Еджиева

Ж. Михова

К. Бозмова

Св. Стоянова

2.

Ек. Николова

Св. Въжеклиева

Н. Канцелевич

М. Панайотова

Ат. Грозев

 

 

 

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

 

1.

Е. Василева

Ж. Михайлова

Ид. Димитрова

В. Желева

Д. Калинова

2.

Т. Славов

А. Славова

З. Господинова

М. Ангелова

Д. Боримечева

 

 

 

 

 

 

ІV

 

 

 

 

 

1.

Р. Гогова

П. Бонукова

Рад. Русева

В. Бончева

М. Жекова

2.

Е. Тодорова

Д. Ангелова

Е. Манолов

Г. Георгиева

А. Генева

 

 

 

 

 

Ф. Филипов

 

         

 

 

 

 

 

Начало на дежурството: 7.45ч.

Край на дежурството: 13.30ч.