Дежурство на учители

Г Р А Ф И К

НА  ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ

за учебната 2020/2021 година

 

I срок

 

Етаж

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

І

 

 

 

 

 

1.

Лазаров

М. Калпаков

Е. Тодорова

Р. Пенева

А. Славов

2.

Д. Ангелова

Д. Минев

Н. Канцелевич

К. Василев

Ат. Узунов

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

1.

М. Петкова

К. Бозмова

М. Панайотова

Св. Въжеклиева

Св. Стоянова

2.

Ек. Николова

В. Еджиева

Ж. Михова

Ф. Филипов

Ат. Грозев

 

 

 

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

 

1.

Ж. Мишхайлова

Т. Славов

П. Бонукова

В. Желева

Д. Калинова

2.

З. Господинова

А. Славова

Ид. Димитрова

М. Нарлиева

Е. Манолов

 

 

 

 

 

 

ІV

 

 

 

 

 

1.

Д. Боримечева

Н. Атанасова

М. Ангелова

В. Бончева

Р. Гогова

2.

Рад. Русева

М. Жекова

Г. Георгиева

Е. Василева

А. Генева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало на дежурството: 7.45ч.

Край на дежурството: 13.30ч.