Документи

|Длъжностно лице за защита на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 (GDPR) -адвокат Габриел Росенов Русев

 
 С ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мерки-за-повишаване-на-качеството-на-образованието-2019-2020.pdf (572,4 kB)
Механизъм за справяне с тормоза в училище 19-20г.pdf (828,5 kB)
ПДУ нов.pdf (591,9 kB)
План за дейността на ЕКК по ФКС.pdf (249,7 kB)
ПЛАН противообществени прояви 19-20.pdf (598,3 kB)
Правилник безопасни условия на труд 19-20.pdf (370,3 kB)
Програма за ранното напускане от училище.pdf (666,2 kB)
програма-равни-възможности 19-20г.pdf (761,9 kB)
СТРАТЕГИЯ 19-20.pdf (763,5 kB)
ЕКК_математика и информатика 2019_20.pdf (332,2 kB)
План ЕЕК Природни науки 2019-2020.doc.pdf (700,4 kB)
план ЕКК БЕЛ.pdf (626 kB)
план на ЕКК изкуства.pdf (292,4 kB)
План-на-ЕКК обществени науки.pdf (424,7 kB)
 
 
 
 

 

  правила стипендии.doc (1145344)

План за зимни условия.doc (1125376)

КТД ЗА СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ВПРЗ