График на класните работи за II учебен срок на учебната 2021/2022

 

Клас

БЕЛ

Математика

АЕ

НЕ

РЕ

30.05

16.05.2022 г.

 

 

 

30.05

16.05.2022 г.

 

 

 

30.05

16.05.2022 г.

 

 

 

30.05

26.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-17.05.2022.

26.05.2022

 

 

 

16-17.05.2022.

26.05.2022

 

 

 

16-17.05.2022.

26.05.2022

 

 

 

16-17.05.2022.

26.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.06.2022г.

26.05.2022

 

 

 

03.06.2022г.

26.05.2022

 

 

 

2.06.2022г.

26.05.2022

 

 

 

03.06.2022г.

26.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2022 г.

03.06.2022 г.

08.06.2022

 

 

31.05.2022 г.

03.06.2022 г.

23.05.2022

 

 

31.05.2022 г.

03.06.2022 г.

08.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

8.06. 2022 г.

15.06.2022 г..

30.05.2022

03.06.2022

 

31.05.2022 г.

15.06.2022 г..

30.05.2022

 

21.06.2022

03.06.2022 г.

15.06.2022 г..

08.06.2022

 

21.06.2022

 

 

 

 

 

 

10а

31.05.2022 г.

6.06.2022 г.

08.06.2022

03.06.2022

 

10б

31.05.2022 г.

6.06.2022 г.

26.05.2022

 

10.06.2022

10в

30.05.2022 г.

6.06.2022 г.

26.05.2022

 

10.06.2022

 

 

 

 

 

 

11а

6.06.2022 г.

17.06.2022 г.

30.05.2022

13.06.2022

 

11б

08.06.2022 г.

17.06.2022 г.

31.05.2022

 

13.06.2022

 

 

 

 

 

 

12а

27.04.2022г.

15.04.2022 г.

14.04.2022

21.04.2022

 

12б

27.04.2022г.

15.04.2022 г.

14.04.2022

 

19.04.2022

12в

27.04.2022г.

15.04.2022 г.

11.04.2022

 

19.04.2022

 

 

График на родителските срещи за учебната 2021/2022
 

№ по ред/ тема

Дата

Час

Първа родителска среща

Начало на учебната година

13.09.2021 г.

17.30 часа

Втора родителска среща

Приключване на I учебен срок – успех и дисциплина

18.01.2022 г.

17.30 часа

Трета родителска среща

На IV, VII, X и XII класове – организация на НВО и ДЗИ

19.04.2022 г.

17.30 часа

Четвърта родителска среща

На I, II, III, V, VI, VIII, IX, XI –

успех и дисциплина

22.04.2022 г.

17.30 часа

 

 

 

График на дежурствата за II учебен срок на учебната 2021/2022
 

Етаж

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

І

 

 

 

 

 

 

1.

Р.Пенева

Я.Лазаров

Я.Гиневска

С. Бончева

В.Василев

2.

В.Бакалова

Цв. Тилева

М.Калпаков

А.Славов

Ат.Узунов

 

 

 

Ст.Николов

 

Ал.Димитрова

ІІ

 

 

 

 

 

 

1.

В. Еджиева

М.Панайотова

Св.Стоянова 

М.Жекова

А.Грозев

2.

М.Петкова

К.Бозмова

Ек.Николова

Н. Канцелевич 

Св. Въжеклиева

 

 

 

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

 

 

1.

Ж. Михайлова

 

З.Господинова

М.Ангелова 

Д.Калинова

В.Желева

2.

Ид. Димитрова

Славов

    Е.Манолов

А.Славова

Ж.Михова

3.

 

 

 

 

Е. Василева

 

ІV

 

 

 

 

 

1.

Д. Боримечева

П.Бонукова

Рад..Русева

Г.Георгиева

Мая Нарлиева

2.

Е.Тодорова

Н Атанасова

В. Бончева

    Р.Гогова

А.Генева

3.

 

 

 

Ф.Филипов

Д.Ангелова

 

 
График на втори час на класа за II учебен срок на учебната 2021/2022

Клас

 

Класен ръководител

Стая

Ден от седмицата

Час

Силвия Бончева

111

Понеделник

14.00-14.40

Янка Гиневска

108

Понеделник

14.00-14.40

Стиляна Димитрова

109

Понеделник

14.00-14.40

Виолета Бакалова

110

Понеделник

14.00-14.40

Живка Михайлова

310

Понеделник

14.00-14.40

Ваня Еджиева

204

Понеделник

14.00-14.40

Даниела Боримечева

410

Понеделник

14.00-14.40

Марияна Панайотова

209

Понеделник

14.00-14.40

Иделина Димитрова

308

Понеделник

14.00-14.40

Катя Бозмова

105

Понеделник

14.00-14.40

Екатерина Николова

207

Понеделник

14.00-14.40

Жермина Михова

211

Понеделник

14.00-14.40

Виолета Желева

310

Понеделник

14.00-14.40

Светла Въжеклиева

408

Понеделник

14.00-14.40

Даниела Калинова

311

Понеделник

14.00-14.40

Мариана Петкова

210

Понеделник

14.00-14.40

Ваня Бончева

402

Понеделник

14.00-14.40

Зорница Господинова

403

Понеделник

14.00-14.40

Емилия Тодорова

403

Понеделник

14.00-14.40

Денка Ангелова

107

Понеделник

14.00-14.40

Януш Лазаров

208

Понеделник

14.00-14.40

Елена Василева

411

Понеделник

14.00-14.40

10а

Радослава Гогова

404

Понеделник

14.00-14.40

10б

Мария Жекова

409

Понеделник

14.00-14.40

10в

Милена Ангелова

202

Понеделник

14.00-14.40

11а

Светлана Стоянова

206

Понеделник

14.00-14.40

11б

Антония Генева

405

Понеделник

14.00-14.40

12а

Нина Атанасова

205

Понеделник

14.00-14.40

12б

Анита Славова

406

Понеделник

14.00-14.40

12в

Тодор Славов

101

Понеделник

14.00-14.40