График на класни работи

Г Р А Ф И К

ЗА КЛАСНИ  РАБОТИ  ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

НА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

 

К Л А С Н И         Р А Б О Т И

 

КЛАС

       БЕЛ

Математика

          АЕ

     НЕ

       РЕ

     

 

 

 

 

 

 

07.01.2021г.

12.01.2021г.

 

 

 

07.01.2021г.

12.01.2021г.

 

 

 

05.01.2021г.

12.01.2021г.

 

 

 

5г

05.01.2021г.

12.01.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2020г.

16.12.2020г.

 

 

 

08.12.2020г.

16.12.2020г.

 

 

 

09.12.2020г.

16.12.2020г.

 

 

 

11.12.2020г.

16.12.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.2021г.

17.12.2020г.

 

 

 

06.01.2021г.

17.12.2020г.

 

 

 

06.01.2021г.

17.12.2020г.

 

 

 

06.01.2021г.

17.12.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2020г.

16.12.2020г.

 

 

 

10.12.2020г.

16.12.2020г.

08.12.2020г.

 

 

09.12.2020г.

16.12.2020г.

11.01.2021г.

 

 

21.12.2020г.

11.01.2021г.

06.01.2021г.

 

 

21.12.2020г.

11.01.2021г.

06.01.2021г.

 

 

21.12.2020г.

11.01.2021г.

06.01.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

10а

06.01.2021г

21.12.2020г.

16.12.2020г.

 

 

10б

15.12.2020г.

21.12.2020г.

14.01.2021г

 

 

 

 

 

 

 

 

11а

14.12.2020г.

16.12.2020г

12.01.2021г

 

 

11б

18.12.2020г.

16.12.2020г

12.01.2021г

 

 

11в

18.12.2020г.

16.12.2020г

11.01.2021г

 

 

 

 

 

 

 

 

12а

07.12.2020г.

13.01.2021г

10.12.2020г.

 

 

12б

07.12.2020г.

13.01.2021г

10.12.2020г.

 

 

12в

09.12.2020г.

13.01.2021г

15.12.2020г.

 

 

12г

08.12.2020г.

13.01.2021г

15.12.2020г.

 

 

 

График РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ-2020-2021 (3361998)