ГРАФИК ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ авгест-септември 2015-2016г.