Г Р А Ф И К

 

за изпитна сесия МАЙ - поправителна

за учениците в самостоятелна форма на обучение

2019/ 2020  учебна година

 

учебни предмети

ЗП – ЗУЧ- ПП

час

ЗИП-ИУЧ

час

Български език и литература

18.05.2020г

9,00 часа

18.05.2020г

12.00 часа

Философски цикъл

19.05.2020г

09,00 часа

19.05.2020г

12.00 часа

Математика

20.05.2020г

09,00 часа

20.05.2020г

12.00 часа

Информационни технологии

21.05.2020г

09.00 часа

21.05.2020г

12.00 часа

Информатика

22.05.2020г

09,00 часа

22.05.2020г

12.00 часа

Човекът и природата

Биология и ЗО

26.05.2020г

09,00 часа

26.05.2020г

12.00 часа

Физика и астрономия

27.05.2020г

09,00 часа

27.05.2020г

12.00 часа

Химия и ООС

28.05.2020г

09,00 часа

28.05.2020г

12.00 часа

Технологии и предприемачество

 

29.05.2020г

09,00 часа

-

-

Физическо възпитание и  спорт

29.05.2020г

12,00 часа

-

-

География и икономика

04.06.2020г

09,00 часа

04.06.2020г

12,00 часа

Английски език 

05.06.2020г

09,00 часа

05.06.2020г

12,00 часа

История и цивилизация

08.06.2020г

09,00 часа

08.06.2020г

12.00 часа

Руски език

Немски език

09.06.2020г

09,00 часа

09.06.2020г

12.00 часа

Музика

 

10.06.2020г

09,00 часа

 

-

-

Изобразително изкуство

10.06.2020г

12.00 часа

-

-

СТАЯ - 206