Г Р А Ф И К

 

 за изпитна сесия ЯНУАРИ-редовна

за учениците в самостоятелна форма на обучение

ЗА  УЧЕБНАТА 2019/2020  ГОДИНА

 

Учебни предмети

ЗП – ЗУЧ- ПП

час

ЗИП-ИУЧ

час

Български език и литература

0801.2020г.

12,30 часа

08.01.2020г.

15.30 часа

История и цивилизация

09.01.2020г.

12,30 часа

09.01.2020г.

15.30 часа

Математика

13.01.2020г.

12,30 часа

13.01.2019г

15.30 часа

Информационни технологии

10.01.2020г.

12.30 часа

10.01.2020г.

15.30 часа

Информатика

10.01.2020г.

15,30 часа

 

 

Човекът и природата

Биология и ЗО

14.01.2020г

12,30 часа

14.01.2020г.

15.30 часа

Физика и астрономия

15.01.2020г.

12,30 часа

11.01.2020г.

15.30 часа

Химия и ООС

16.01.2020г.

12,30 часа

16.01.2020г.

15.30 часа

География и икономика

17.01.2020г.

12,30 часа

17.01.2020г.

15.30 часа

Английски език 

20.01.2020г.

12,30 часа

 

-

Философски цикъл

24.01.2020г.

12,30 часа

24.01.2020г.

15.30 часа

Руски език

Немски език

21.01.2020г.

12,30 часа

21.01.2020г.

15.30 часа

Музика

22.01.2020г.

12,30 часа

-

-

Изобразително изкуство

22.01.2020г.

15.30 часа

-

-

Технологии и предприемачество

Технологии

23.01.2020г.

12,30 часа

-

-

Физическо възпитание и  спорт

 

 

-

-

Място за провеждане: стая 302