Г Р А Ф И К

 

за изпитна сесия АВГУСТ - поправителна

за учениците в самостоятелна форма на обучение

2019/ 2020  учебна година

 

учебни предмети

ЗП – ЗУЧ- ПП

час

ЗИП-ИУЧ

час

Български език и литература

18.08.2020г

9,00 часа

18.08.2020г

12.00 часа

Философски цикъл

25.08.2020г

15,00 часа

 

 

Математика

18.08.2020г

15,00 часа

 

 

Информационни технологии, Информатика

19.08.2020г

09.00 часа

 

 
       

 

Биология и ЗО

20.08.2020г

09,00 часа

20.08.2020г

12.00 часа

Физика и астрономия

21.08.2020г

09,00 часа

21.08.2020г

12.00 часа

Химия и ООС

19.08.2020г

12,00 часа

19.09.2020г

15.00 часа

Технологии и предприемачество

 

17.08.2020г

15,00 часа

-

-

Физическо възпитание и  спорт

24.08.2020г

15,00 часа

-

-

География и икономика

24.08.2020г

09,00 часа

24.08.2020г

12,00 часа

Английски език 

20.08.2020г

15,00 часа

 

 

История и цивилизация

25.08.2020г

09,00 часа

25.08.2020г

12.00 часа

Руски език

Немски език

21.08.2020г

15,00 часа

 

 

Музика

 

17.08.2020г

09,00 часа

 

-

-

Изобразително изкуство

17.08.2020г

12.00 часа

-

-

СТАЯ - 205