Г Р А Ф И К

за изпитна сесия -януари 2022г
за ученици в самостоятелна форма на обучение
2021/2022 учебна година 
 
 
 

Графикът може да изтеглите от тук:
график сфо.pdf