Г Р А Ф И К

за изпитна сесия -януари 2022г
за ученици в самостоятелна форма на обучение
2021/2022 учебна година 

Графикът може да изтеглите от тук:
график сфо.pdf

 
 
 
 
Г Р А Ф И К
за изпитна сесия -юни 2022г
за ученици в самостоятелна форма на обучение
2021/2022 учебна година 

Графикът може да изтеглите от тук:

ГРАФИК-СФО-21-22Г..docx (17476)