КНИГА

За първи път в историята на училището

„Капка от препълнената чаша“  - сборник  ученическо творчество

За първи път в историята на  СОУ "Неофит Рилски", град Харманли е издаден сборник с ученическо творчество. Книгата е със заглавие "Капка от препълнената чаша" и е краен резултат от дейността на проект "Бъдещето принадлежи на талантите", одобрен за безвъзмездно финансиране от Община Харманли по процедура за подпомагане на младежки дейности.
Автори са ученици от училището (V - XIIклас), отличени с награди от участия в литературни конкурси - на общинско, областно и национално ниво.
  Съставители: Антония Сенкова - учител по БЕЛ;
  Томислав Господинов - бивш ученик, настоящ студент;
Техническо оформление: Мария Жекова  - учител по математика и информатика;
    Атанас Желязков - бивш ученик, настоящ студент;
Дизайн (заглавна страница): Магдалена Терзиева - бивш ученик, настоящ студент;
 

Премиерата на книгата  се състоя на 10.10.2015г. (събота) от 16 часа в Конферентната зала на Културния център, град Харманли.

Премиерата на книгата се състоя на 10.10.2015г. от 16 часа в Конферентната зала на Културния център  - гр. Харманли.

Гости на събитието бяха:

Антоний Янков – Директор на СОУ „ Неофит Рилски“ ;

Василка Генева  - бивш Директор на училището;

Добромира Заркова – Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Харманли;

Мирослава Стоянова – Началник отдел „Стратегическо управление и проекти“, Община Харманли;

Светла Желязкова – издателство „Интелексперт 94“, Пловдив;

Група „Щастливци“ с ръководител Петя Карабакалова;

Автори на книгата, техни родители и близки;

 Учители и граждани;

В началото на срещата прозвуча Химнът на СОУ „Неофит Рилски“.

Представен бе екипът  за създаване на книгата:

Съставители: Антония Сенкова,Томислав Господинов;

Техническо оформление: Мария Жекова, Атанас Желязков;

Графичен дизайн корица: Магдалена Терзиева;

Инициатори за издаването на книгата са ученици от випуск 2014г. Тяхната идея е споделена и продължена от ученици –випуск 2015г. Благодарение на занятия по клубни дейности („Художествено слово“; „Ценности и човеколюбие“ и „Приказен свят“ по проект „Успех“) и усилен труд след учебни занятия, книгата бе подготвена в електронен вариант. За творците на художествено слово и ценителите на това изкуство предизвикателство и удоволствие е да се докоснеш до истинската книга. Издаването й беше невъзможно, поради липса на финансови средства. С Програмата си за младежки дейности Община Харманли предостави възможността да кандидатстваме за финасниране. Книгата е краен резултат от дейността по проект „Бъдещето принадлежи на талантите“ , одобрен за директно предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ.  След стартирането на дейностите по проекта(15.08.2015г.) готовият за книгата материал бе систематизиран, редактиран и технически оформен. Бенифициент е Училищното настоятелство към СОУ „Неофит Рилски“. Екип за изпълнението на проекта:1. Антония Стоянова Сенкова –ръководител на проекта; 2. Мария Жекова Петрова – технически редактор; 3. Красимира Кирилова Иванова – счетоводител;

Книгата се посвещава на  505 – годишнината от създаването на Харманли(2015г.) и на предстоящия Юбилей – 90 години Патрон „Неофит Рилски“  (25 март 2016г.)

Съдържанието на книгата е разпределно в две части: Конкурси и Моите текстове.

В раздела „Конкурси“ са включени творби, отличени с награди в различни литературни изяви– на училищно, общинско, областно и национално ниво.

В раздела „Моите текстове“ са публикувани произведения, създадени по лично вдъхновение и преживяване(или съпреживяване след изучен художествен текст).

Представянето  на книгата съвпада и с традиционния за нашия град Есенен панаир „Карабаа“, събитие, с което Харманли напомня отново за себе си.

Стихове за Харманли от книгата прочетоха седмокласничките Василена, Ивайла и Лидия. Авторски рецитал предложиха Натали, Гергана и Антония.  

По-големите по обем творби(есета и разкази) бяха коментирани от своите създатели. За творческото си вдъхновение споделиха мисли: Ивана (XIа), Станимира(XIб), Магдалена Костадинова (студент) и  Томислав (студент). 

Изпълненията на група „Щастливци“ бяха прекрасно допълнение към голямата емоция, породена от това дългоочаквано събитие.

Накрая всеки от присъстващите автори получи книгата като подарък.

Издаването на „Капка от препълнената чаша“ е културна визитка на ученици, училище, град.

 

Photo Gallery: книга