Патрон-Неофит Рилски

Сред най- ярките имена на Златния век и Българското възраждане, редом с имената на Иван Рилски, Климент, Наум,  Ангеларий,

Сава и Светите братя Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Петър Берон е името на Неофит Рилски.

Роден е в Банско през размирната 1793г  със светско име Никола Поппетров Бенин.

Западният Ренесанс се гордее с изключителната енциклопедичност на своите творци.

Потъвайки в кристалните води на българските първоизточници откриваме красива и горда истина-български възрожденец, първият български учител, създателят на първия гръцко –български и българо –гръцки речник, “патриархът на българските учители и книжовници”,  както го нарича Константин Иричек в първата биография писана за него, е също една учудващо енциклопедична  и разностранна личност.

Името му е Неофит Рилски.

Той е един от първите български поети, създателят на първата българска граматика, първият педагог във взаимното училище на габровеца Васил Априлов, първият книжовник, утвърдил българския език като самостоятелен, стойностен и богат език, равен на езиците, ползвани от всички големи и културни нации.

Той е борецът за културна и национална независимост, за самостоятелна българска църква. Но едновременно с това той е организатор на песнопенията в своята  Рилска певческа школа, автор на много от техните текстове, поет, който увековечава името си сред създателите на българската поезия.

Той е и архитект, създал по свои планове и свои чертежи училището при постница “Св.Лука” и училището в Панагюрище.

Този изключителен възрожденец е първият теоретик и идеолог на  педагогическото новаторство, на новобългарското просветно движение, на хуманитарния тип новобългарско училище. Той сам оформя и създава своите учебници и помагала, чрез които моделира душите на учениците си. Смел експериментатор в търсенето на истински път за възсъздаването на древната си и стойностна нация.