Със Заповед № 1083-425/ 01.04.2020г. е утвърден училищен план-прием за учебната 2020/ 2021 година:

I клас – една паралелка с максимален брой ученици 22/двадесет и двама/;

V клас – четири паралелки с максимален брой ученици 26/двадесет и шест/.

Обучението от I до VII клас е целодневно.

 

 
 

 Висока оценка за  Средно училище „Неофит Рилск и“

    Средно училище „Неофит Рилски“ е предложено от МОН за иновативно училище. Иновативните училища са училищата на бъдещето. Те ще извършват целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с която ще се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

    Предлаганата иновация е с цел усъвършенстване на методите на преподаване, които да поставят ученика в активна позиция, при които учителят излиза от традиционната си роля на източник на знания, той става медиатор и консултант, а учениците учат чрез опит, правене, преживяване.  Предвижда се по-широко използване на информационните и комуникационните технологии, което да направи ученето интересно за съвременното дигитално поколение. Тези методи ще доведат до развитие на т. нар. ключови компетентности у учениците, залегнали в новия закон за образованието, ще способстват за развитието на важни умения на 21 век, повишаване на функционалната грамотност, ще изгонят скуката от часа и ще изграждат нагласата за учене през целия живот.   

Резултат с изображение за коледа

 

24 май 2019

 

    Предизвикателството на новото време изискват всеки да усъвършенства себе си и да помага на другите!!!

    Необходим Ви е висококвалифициран преподавателски екип, реализирал професионализма си в успехите на своите възпитаници, изберете СУ ”Неофит Рилски”!

    Обичате комфорта на модерните кабинети по информатика, изобразително изкуство, богатия фонд на обновена училищна библиотека, заповядайте в СУ ”Неофит Рилски”!

    Изградете Вашето самочуствие в съвременната обстановка на Центъра по природни и обществени науки, изграден по европейски стандарти, с помощта на фондация „Америка за България”.

    Добре дошли на спортната площадка с изкуствена трева в двора на СУ ”Неофит Рилски”!

Искате участие в инересни извънкласни форми и национални проекти, Вие сте на точното място - СУ ”Неофит Рилски”!

Photo Gallery: 24 май 2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Книга за гости

Дата: 18.01.2020

Вложил: Bradleylic

Заглавие: Re: Lead For sounr-harmanli.com

Hey there

Buy all styles of Oakley & Ray Ban Sunglasses only 19.95 dollars. If interested, please visit our site: supersunglasses.online


Best regards,

Nachalo - sounr-harmanli.com

Дата: 03.04.2019

Вложил: Дарина Георгиева

Заглавие: Резултати

Моля,публикувайте резултати от Европейско кенгуру 2019,на което бяхте домакини на 23.03.19

Дата: 12.06.2018

Вложил: Боряна

Заглавие: Диплома

Здравейте искам да попитам дипломите на 12клас кога ще бъдат готови

Дата: 20.11.2017

Вложил: ЕВЕЛИНА

Заглавие: СОУ

БЕЛ

Дата: 08.12.2017

Вложил: nikola kolev

Заглавие: Ре: СОУ

matematika

Дата: 19.11.2019

Вложил: Daniela

Заглавие: Ре: СОУ

Informacioni tehnologiq

Да се вложи нов материал

Free JavaScript from
Rainbow Arch

free counters