Изпитна сесия

График за трета поправителна сесия за учебната 2021/2022 учебна година.

21.09.2022 г./ 14:00 - Математика - ЗУЧ

23.09.2022 г./14:00 - БЕЛ - ЗУЧ

23.09.2022 г./14:00 - АЕ - ЗУЧ

23.09.2022 г./14:00 - РЕ - ЗУЧ

23.09.2022 г./14:00 - ИТ


График за изпитна сесия - септември 2022г за ученици в самостоятелна форма на обучение 2021/2022 учебна година.


График за изпитна сесия -януари 2022г за ученици в самостоятелна форма на обучение 2021/2022 учебна година.


График за изпитна сесия -юни 2022г за ученици в самостоятелна форма на обучение 2021/2022 учебна година.

Конспекти


ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V клас

Български език и литература

Математика

Английски език

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Човекът и природата

Музика

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Технологии и предприемач.

Български език и литература - ИУЧ

Математика - ИУЧ

Руски език - ИУЧ

VI клас

Български език и литература

Математика

Английски език

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Човекът и природата

Музика

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Технологии и предприемач.

Български език и литература - ИУЧ

Математика - ИУЧ

Руски език - ИУЧ

Немски език - ИУЧ

VII клас

Български език и литература

Математика

Английски език

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Биология и здравно образование

Химия и околна среда

Физика и астрономия

Музика

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Технологии и предприемач.

Български език и литература - ИУЧ

Математика - ИУЧ

Руски език - ИУЧ

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

VIII клас

Български език и литература

Математика

Английски език

Информационни технологии

Информатика

История и цивилизация

География и икономика

Биология и здравно образование

Химия и околна среда

Физика и астрономия

Музика

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Технологии и предприемач.

Български език и литература - ИУЧ

Математика - ИУЧ

Руски език - ИУЧ

Немски език

IX клас

Български език и литература

Математика

Английски език

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Биология и здравно образование

Музика

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Български език и литература - ИУЧ

Математика - ИУЧ

Руски език - ИУЧ

X клас

Български език и литература

Математика

Английски език

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Човекът и природата

Музика

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Български език и литература - ИУЧ

Математика - ИУЧ

Руски език - ИУЧ

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

XI клас

XII клас