КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И

 

ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА

2020 /2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Клас

Класен ръководител

Стая

Ден от седмицата

Час

Янка Гиневска

Стилияна Димитрова

108

109

               Понеделник

               Понеделник

13.50-14.35

13.50-14.35

Виолета Бакалова

110

Понеделник

13.50-14.35

Силвия Бончева

111

Понеделник

13.50-14.35

Иделина Димитрова

308

Понеделник

13.50-14.35

Катя Бозмова

105

Понеделник

13.50-14.35

Екатерина Николова

207

Понеделник

13.50-14.35

Жармина Михова

211

         Понеделник

13.50-14.35

Виолета Желева

310

         Понеделник

13.50-14.35

Светла Въжеклиева

201

Понеделник

13.50-14.35

Даниела Калинова

311

Понеделник

13.50-14.35

Мариана Петкова

210

         Понеделник

13.50-14.35

Силвана Атанасова

301

Понеделник

13.50-14.35

Ваня Еджиева

204

Понеделник

13.50-14.35

Живка Михайлова

307

Понеделник

13.50-14.35

М. Панайотова

209

          Понеделник

13.50-14.35

Денка Ангелова

401

Понеделник

13.50-14.35

Януш Лазаров

411

Понеделник

13.50-14.35

Стефан Николов

106

Понеделник

13.50-14.35

Радослава Гогова

404

Понеделник

13.50-14.35

Мария Жекова

409

Понеделник

13.50-14.35

10а

Милена Ангелова

202

Понеделник

13.50-14.35

10б

Светлана Стоянова

206

Понеделник

13.50-14.35

10в

Антония Генева

405

Понеделник

13.50-14.35

11а

Нина Атанасова

205

Понеделник

13.50-14.35

11б

Анита Славова

305

Понеделник

13.50-14.35

11в

Тодор Славов

312

Понеделник

13.50-14.35

12а

Ваня Бончева

402

Понеделник

13.50-14.35

12б

Радостина Русева

107

Понеделник

13.50-14.35

12в

Даниела Боримечева

410

Понеделник

13.50-14.35

12г

Емилия Тодорова

403

Понеделник

13.50-14.35