КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И

 

ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА

2021 /2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас

 

Класен ръководител

Стая

Ден от седмицата

Час

Силвия Бончева

111

Понеделник

14.00-14.40

Янка Гиневска

108

Понеделник

14.00-14.40

Стиляна Димитрова

109

Понеделник

14.00-14.40

Виолета Бакалова

110

Понеделник

14.00-14.40

Живка Михайлова

310

Понеделник

14.00-14.40

Ваня Еджиева

204

Понеделник

14.00-14.40

Даниела Боримечева

410

Понеделник

14.00-14.40

Марияна Панайотова

209

Понеделник

14.00-14.40

Иделина Димитрова

308

Понеделник

14.00-14.40

Катя Бозмова

105

Понеделник

14.00-14.40

Екатерина Николова

207

Понеделник

14.00-14.40

Жермина Михова

211

Понеделник

14.00-14.40

Виолета Желева

310

Понеделник

14.00-14.40

Светла Въжеклиева

408

Понеделник

14.00-14.40

Даниела Калинова

311

Понеделник

14.00-14.40

Мариана Петкова

210

Понеделник

14.00-14.40

Ваня Бончева

402

Понеделник

14.00-14.40

Зорница Господинова

403

Понеделник

14.00-14.40

Емилия Тодорова

403

Понеделник

14.00-14.40

Денка Ангелова

107

Понеделник

14.00-14.40

Януш Лазаров

208

Понеделник

14.00-14.40

Елена Василева

411

Понеделник

14.00-14.40

10а

Радослава Гогова

404

Понеделник

14.00-14.40

10б

Мария Жекова

409

Понеделник

14.00-14.40

10в

Милена Ангелова

202

Понеделник

14.00-14.40

11а

Светлана Стоянова

206

Понеделник

14.00-14.40

11б

Антония Генева

405

Понеделник

14.00-14.40

12а

Нина Атанасова

205

Понеделник

14.00-14.40

12б

Анита Славова

406

Понеделник

14.00-14.40

12в

Тодор Славов

101

Понеделник

14.00-14.40