Конспекти за определяне на годишна оценка

                V КЛАС                                          VI  КЛАС                                         VII  КЛАС                      

     
МАТЕМАТИКА                                                        МАТЕМАТИКА                                                              МАТЕМАТИКА                                      
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК                                           АНГЛИЙСКИ ЕЗИК                                              АНГЛИЙСКИ ЕЗИК                              
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ                       ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ                          ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ               

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА                       ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА                          ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА              

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА                              ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА                                   ХИМИЯ И ОКОЛНА СРЕДА   

                    ........    ....            ..........                      НЕМСКИ ЕЗИК - ИУЧ                     ..........  ...    ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ                                                                                    

 МУЗИКА                                                                 МУЗИКА                                                                   МУЗИКА                                                
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗП. И СПОРТ                     ФИЗИЧЕСКО ВЪЗП. И СПОРТ                          ФИЗИЧЕСКО ВЪЗП. И СПОРТ          

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО                    ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО                        ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО          

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМ.                 ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПР.                                ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПР.      .

  БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТ. – ИУЧ                              БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТ. – ИУЧ                                 БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТ. – ИУЧ

МАТЕМАТИКА-ИУЧ                                          МАТЕМАТИКА-ИУЧ                                               МАТЕМАТИКА-ИУЧ

РУСКИ ЕЗИК-ИУЧ                                               РУСКИ ЕЗИК-ИУЧ                                                  РУСКИ ЕЗИК-ИУЧ

              

VIII КЛАС                                                               I X КЛАС                                                 X КЛАС                                            

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕР.            БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА            БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА           

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-ЗУЧ/ ПП                         АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-ЗУЧ/ ПП                            АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -ЗУЧ/ ПП             

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-раз                                            АНГЛИЙСКИ ЕЗИК                                            АНГЛИЙСКИ ЕЗИК                          

МАТЕМАТИКА                                                           МАТЕМАТИКА                                                    МАТЕМАТИКА                                                

    ИНФОРМ.  ТЕХН.-ЗУЧ.                                          ИНФОРМ.  ТЕХНОЛОГИИ                           ИНФОРМ.  ТЕХНОЛОГИИ

 ИНФОРМ.  ТЕХНОЛ.-ИУЧ.                                ИНФОРМ.  ТЕХНОЛОГИИ                           ИНФОРМ.  ТЕХНОЛОГИИ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛ.                                ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ                     ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ                      

ГЕОГРАФИЯ И ИКОН.                           ГЕОГРАФИЯ И КОНОМИКА                           ГЕОГРАФИЯ И КОНОМИКА          

 ХИМИЯ И ООС-ЗУЧ.                             ХИМИЯ И ОКОЛНА СРЕДА                             ХИМИЯ И ОКОЛНА СРЕДА

ФИЗИКА И АСТР.-ЗУЧ.                             ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ                             ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ      

БИОЛОГИЯ И ЗО-ЗУЧ.                             БИОЛОГИЯ И ЗО-ЗУЧ.                         БИОЛОГИЯ И ЗО-ЗУЧ.                         

БИОЛОГИЯ И ЗО -ИУЧ.                             БИОЛОГИЯ И ЗО-ИУЧ.                         БИОЛОГИЯ И ЗО- ИУЧ.                      

ПСИХОЛОГИЯ                                                   ФИЛОСОФИЯ                                                     ЕТИКА И ПРАВО

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗП. И СПОРТ                      ФИЗИЧЕСКО ВЪЗП. И СПОРТ                      ФИЗИЧЕСКО ВЪЗП. И СПОРТ                     

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО                     ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО                     ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО                    

НЕМСКИ ЕЗИК                                                    НЕМСКИ ЕЗИК                                                    НЕМСКИ ЕЗИК                                                                            

РУСКИ ЕЗИК                                                       РУСКИ ЕЗИК                                                       РУСКИ ЕЗИК                     

 МУЗИКА-ЗУЧ.                                                    МУЗИКА- ЗУЧ                                        МУЗИКА