22 септември -Ден на независимостта на България

21.09.2016 17:36

1.Радиопредаване по училищната радиоуредба,

организирано  от

г-жа Златка Съвлекова

и изпълнено от

ученици от VIIа клас-Гебриела и Яница

 

2.Изложба със съдействието на Исторически музей гр.Харманли,

организирано и изпълнено от

г-жа Денка Ангелова и г-жа Светла Въжеклиева