26.09- Европейски ден на езиците.

27.09.2017 20:46

    Всеки език е едно символично богатство. Думите могат да вълнуват със своята сила. Те ни помагат да общуваме пълноценно. Могат да ни обединяват и защо не някой ден да превърнат земята в по-добро място за живеене.
    Езикът е съкровище, от което можем да черпим вдъхновение и знания.
    8А клас представя кратък клип за възможностите, които ни разкрива английският език.