Благодарим!

21.10.2013 11:30

Вече една година В СОУ "Неофит Рилски" функционира Център по природни и обществени науки, финансиран от фондация "Америка за България". Ръководството на училището, целият педагогически персонал и учениците изказват сърдечна благодарност както на фондация " Америка за България", така и на всички дарители, с помощта на които днес възпитаниците на СОУ "Неофит Рилски" се обучават в модерна сграда.