Благодарим!

07.03.2019 12:46

Днес, 07.03.2019г., г-жа Катя Стоянова,  в качеството си на родител и представлявайки родителите на учениците от VIIIа клас,  дари мултимедиен проектор, който ще подпомога  учебната и извънкласна дейност на учениците в училище и ще съдействат за по-добрите изяви на нашите ученици. Събирането на средствата се извърши от представителите на родителския актив за съответния клас. Благодарим на родителите на VIIIа клас, с пожелание за здраве и последващи благородни жестове в името на общата ни цел – децата.