Да достигнеш плода на знанието..

01.06.2018 17:33

    Весели, развълнувани и изпълнени с очакване са първокласниците при СУ "Неофит Рилски" в последния майски ден, защото скоро получават дълго чакано признание, че са били любознателни и усърдни през изминалата учебна година. Те държат своето удостоверение за завършен първи клас. С ,,азбука на добродетелта“ учат всички гости на тържеството, че с добрините става по-добър света. Под зоркия поглед на Вазовия образ рецитират някои от най-хубавите му стихотворения. Помагат и на катеричката да стигне до тъй желаните орехи, решавайки задружно всички задачи.