Ден на отворените врати

20.11.2019 19:22
    Във връзка с кариерното развитие на младежите от средните училища и тяхната подготовка за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действия за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и задачите на въоръжените сили, община Харманли със съдействието на ръководствата на СУ „Неофит Рилски“ и ПГ „Захари Стоянов“ организира посещение на военно формирование 52740 Хасково.
    На 18 ноември е празника на Сухопътни войски и Военното формирование организира Ден на отворените врати с организирани центрове за информационно запознаване с техниката и въоръжението на Българската армия.
Значителен интерес проявиха учениците към индивидуалните армейски оръжия и средствата за защита, където пожелаха да се снимат. Девойки от СУ „Неофит Рилски“ споделиха, че такива мероприятия възпитават ценностни ориентации и нагласи за родолюбие, достойнство, дълг, чест и отговорност към страната.