ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

26.02.2020 20:38

    Днес ученици и учители в СУ "Неофит Рилски" са приятно изненадани. Членове на ученическия съвет поставиха пред всяка класна стая

 розов стикер под формата на фланелки  с надпис  "класна стая без насилие". По традиция някои класове направиха табла  с послание "Не на насилието".