ДЕН ПЪРВИ OT ПРАЗНИЧНА СЕДМИЦА НА СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 92 години пaтрон Неофит Рилски

20.03.2018 20:38

В началото на празничната седмица в училището е похвалното  слово за Неофит Рилски в тържествения час  на класа. Учениците поднесоха любопитни факти от живота на книжовника и просветителя:

  1. Неофит е един от първите стихотворци, музиканти и художници – енциклопедична личност.
  2. Работил е денонощно – владеел е шест езика във филологическата им дълбочина (старогръцки, новогръцки, руски, сръбски, румънски, черковнославянски)
  3. За девет месеца написва учебници, защото е избран за пръв учител в новопостроеното Габровско училище.
  4. За няколко години открива три училища с преподаване по „взаимоучителната метода” .
  5. Автор е на първия научен труд у нас „Увод в граматиката на българския език”.
  6. Направил е опит за създаване на първия речник на български език.
  7. Като учител в Копривщица създава първия български глобус.
  8. Инициатор е на просвещемието между родителите на учениците си.

Не забравяйте  думите на проповедника: „За развитието на България решаваща роля имат българите!”.