ДЕН ТРЕТИ ПРАЗНИЧНА СЕДМИЦА НА СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 92 години пaтрон Неофит Рилски

22.03.2018 20:43

    При изключителен интерес  премина денят на химна  на СУ „Неофит Рилски”,  в изпълнение на учениците от петите класове.  С историята на тази забележителна творба ни запознават водещите  от 7а клас. Ето и резултатите:

 

    „Над Тракия слънцето греее...” се подема от публиката, което е израз на силното въздействие на химна върху душевността на учениците. Израз е и на породилата се  принадлежност към традициите на училището.

    На фона на пъстър плакат чуваме мислите на самите ученици от 10, 11 и 12 клас, участвали в конкурса „Какво ме вълнува” ( Христина, Наталия, Магдалена и Катерина). Възхищението на учители и съученици предизвика сатиричната поезия  на Катерина от 12а клас, изпълнена с ирония към пошлостта на съвремието, предизвикало страшните сътресения в човешката душевност и ценности. Думите й звучат като обвинителна присъда над абсурдите на новия български свят.

    „Какво ме вълнува”  се отразява и в таблата на Анна-Мария и Валери от 11б клас. Вижте бъдещето на човечеството през уникалния им поглед.... какви заплахи ни дебнат през  годините 2020 и 2070.

    Ръководството на училището и учителите пожелават на участниците духовно неспокойствие, което да съпътсвува целия им живот!!!