ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2016

23.06.2016 14:09

На 20.06.2016год. от 18.00 часа в конферентната зала на Културен център – гр. Харманли се състоя тържество по случай завършването на учениците от випуск 2016  на  СОУ ,,Неофит Рилски”.

 Официални гости бяха г-жа Мария Киркова кмет на община Харманнли, -г-жа Малева  секретар на община Харманли,г-жа Трифонова- началник отдел Образование ,г-н Сивко Сивков- председател на училищното настоятелство, ученици, учители, родители.

На фона на тържествена музика абитуриентите бяха поканени в залата.

От името на класните ръководители им  бяха връчени свитъци с пожелания за успешен старт в живота. 

Водещи на събитието бяха ученици  от 11 клас .

Директорът на училището  г-жа Боряна Петрова обяви   резултатите от ДЗИ.

С най високи резултати  Отличен 6,00 са:

Силвия Николаева Стоийкова            Английски език

Радина Деянова Делчева                  Английски език

Йоана Миленова Кунева                    Математика

Присъстващите посрещнаха много емоционално презентациите, подготвени от класовете, включващи интересни и запомнящи се моменти от ученическия им живот.

Приветствия към абитуриентите отправиха г-жа Петрова,  г-жа  Киркова и г-н  Сивков. От името на класните ръководители приветствие поднесе г-жа Радка Григорова.

Директорът на училището връчи дипломите на учениците .

От завършващите средно образование 74 ученика 22  са  с успех над 5.50.Те бяха отличени с грамоти.

Първите трима са:

Божидар  Петров Господинов          Отличен  5,97

Силвия Николаева Стоийкова          Отличен  5,96

Йоана Миленова Кунева                  Отличен  6,94

От името на училището  и училищното настоятелство бяха осигурени  предметни награди.

Всеки ученик получи свитък с пожелание от името на Община Харманли.

Събитието приключи със снимки пред Културния център.