Дебат "Студената война"

23.03.2013 23:15

В час по история подготвихме дебат за Студената война.

 Целта на дебата е ученикът да прояви историческа съпричастност, да се вживее в миналото, да навлезе в историческата ситуация от гледна точка на съвременниците  на събитията и процесите. Започнахме подготовката с разделянето на класа на три екипа. Първият защитаваше социалистическия лагер, вторият –капиталистическият. Ролята на независими съдии заеха “представителите на ООН”.

След внимателно проучване на материали свързани със Студената война, изработване на отличителни знаци, съответстващи на двете идеи, запознаване с изискванията за водене на дебат, изготвяне на презентации,  най-после часът на сблъсъка дойде.

Малко неуверени в доказателствата си, с повишен емоционален градус по време на дебата  забравяхме основното правило -че участваме в дебат, а не във война. И между нас прехвърчаха искри.

След представяне на тезата и аргументите, подкрепени с доказателства, си разменихме въпроси върху казаното.

На пръв поглед работата на независимите съдии изглеждаше лесна –стоят си и слушат. Но, отговорността на тяхната дейност дойде накрая и изненада участниците в отборите. В предварително подготвените оценъчни карти, те бяха отбелязали всяко достойнство и слабост в речите на състезателите  и на базата на това направиха обективно оценяване на представянето на всеки участник в дебата, а именно: Гюл, Павлина, Мирослав Габриел, Иван и Веселин.

Дебатът е нова пo- различна форма за усвояване на знания и за представяне на наученото. Очакваме с нетърпение следващия такъв.

Габриел 11а