Достойно представяне ...

09.03.2017 17:00

За достойно представяне на  Димо Тодоров Георгиев Vв клас - Отличен (5,50) и Елиф Осман Мехмед Vб  клас- Много добър (4,75) на олимпиада по Български език и литература - областен кръг.

Браво!!!