Достойно представяне на петокласник

11.04.2013 22:18

За учебната 2012/2013 година  тема на   ХІІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “БОГ Е ЛЮБОВ”

бе ВЯРА И МИЛОСЪРДИЕ

Право на участие конкурса имат ученици от І до ХІІ клас.

 Участниците са разделени по възрастови групи: І-ІІ кл.; ІІІ-ІV кл.; V-VІ кл.; VІІ-VІІІ кл. ІХ-Х кл.; ХІ-ХІІ кл. 

Конкурсните творби и произведения са разделени по следните направления:

• проза (разказ или есе)

• поезия

• рисунка

• приложни изкуства.

От СОУ”Неофит Рилски “ няколко ученици от V и VІ клас участваха с разкази и есета.

На областно ниво на второ място се класира във възрастова група V-VІ. kлас Иван Иванов от VА клас.

                                                                                                            Поздравления!