Ексурзия до Пловдив по проект "Успех"

23.12.2014 17:26

 На 20.12.2014г. клубове от проект "Успех" посетиха Пловдивския Университет.  Зам. деканът на  факултета по математика и информатика проф. Антон Илиев показа на учениците част от залите, в които се обучават студентите и самия учебен процес в университета. Разказа им за специалностите на факултета и за тяхната бъдеща реализация.