ГОЛЯМО ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ

04.04.2015 10:43

Голямо велкденско яйце със снимки от живота на СОУ "Неофит Рилски" бе изработено от ученици. Поставено бе в един от коридорите на училището. С голям интерес техни съученици го разглеждаха, разпознавайки себе си и свои приятели.