график септемврийска сесия

12.08.2015 15:35

 

                                                Г Р А Ф И К

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕПТЕМВРИЙСКА  СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА  - 2014/2015год.

Дата

Час

Предмет

03.09.2015

9.00ч

Български език и литература

 

11.00ч.

Български език и литература-ЗИП

 

14.00ч.

16.00Ч.

Физика и астрономия- ЗП

Физика и астрономия- ЗИП

04.09.2015

9.00ч

История и цивилизация- ЗП

 

11.00ч.

История и цивилизация- ЗИП

 

14.00ч.

Химия и опазване на ок.среда-ЗП

 

16.00ч.

Химия и опазване на ок.среда-ЗИП

07.09.2015

 

 

9.00ч

11.00ч.

 

14.00ч.

 

Математика – ЗП

Математика - ЗИП

 

Биология и здр.образование – ЗП

Човекът и природата - ЗП

 

16.00ч.

Биология и здр.образование – ЗИП

Човекът и природата-ЗИП

08.09.2015

 

9.00ч.

11.00ч.

 

Английски език – писмен

Английски език - устен

 

14.00ч.

 

Немски език – писмен

Руски език – писмен

Френски език – писмен

Информатика и ИТ

 

16.00ч.

 

Информатика и ИТ

НЕ – устен

РЕ – устен

ФЕ - устен

09.09.2015

 

9.00ч

11.00ч.

 

География и икономика-ЗП

География и икономика-ЗИП

 

14.00ч.

Философски цикъл – ЗП

 

16.00ч.

Философски цикъл – ЗИП

10.09.2015

9.00ч

Музика-писмен и устен

 

11.00ч.

 Изобр.изкуство – писмен и практически

 

14.00ч.

ДТИ / Технологии

 

16.00ч.

          ФКС