график за извънредна поправителна сесия САМО 8 КЛАС

12.08.2015 15:45

 

 

                                                       Г Р А Ф И К

 

КОМИСИИ ЗА  ПРОВЕРКА И  ОЦЕНКА ПОПРАВИТЕЛНА  АВГУСТОВА  СЕСИЯ 2014/2015год.

Дата

Час

Предмет

25.08.2015

9.00ч

Математика

26.08.2015г.

9.00ч.

Физика

27.08.2015г.

9.00ч.

ИТ