II кръг от национално състезание по българки език и литература

25.02.2015 17:26

Днес се проведе II кръг от националното състезание по български език и литература, организирано от Сдружение на учителите филолози „Любословие”. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от целите в работата на Сдружението.

 Тази година за първи път ученици от  СОУ "Неофит Рилски" от  V - VIII клас се класираха и участваха във втори кръг.