Класирани след 8 клас

07.07.2015 16:45

СПИСЪК ЗА КЛАСИРАНЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ

  СЛЕД VІІІ КЛАС  ПЪРВИ ЕТАП

 ПРОФИЛ – НЕПРОФИЛИРАНА

към дата 07.07.2015г.

класирани 9клас 1 етап 2015