Класирани ученици за 9 клас непрофилирана паралелка

07.07.2014 15:54

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ

гр. Харманли ,ул.”Александър Стамболийски ”№ 54

тел. 0373 8 3143, e-mail:sounr_harmanli@abv.bg www.sounr-harmanli.net

 

 

 

 

СПИСЪК

С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 

IX КЛАС-  НЕПРОФИЛИРАН

 

 

Име, презиме, фамилия

Успех

 1.  

Донка Василева Георгиева

5,81

 1.  

Даяна Петрова Петрова

5,69

 1.  

Биляна Тодорова Тодорова

5,31

 1.  

Стоян Красимиров Павлов

5,31

 1.  

Красимира Станимирова Кръстева

5,25

 1.  

Димитър Веселинов Димитров

5,19

 1.  

Деница Димитрова Стефанова

5,00

 1.  

Георги Стратиев Генев

4,88

 1.  

Данко Атанасов Данков

4,75

 1.  

Ясен Христов Делчев

4,75

 1.  

Георги Тихомиров Трендафилов

4,69

 1.  

Деляна Димова Иванова

4,69

 1.  

Зоя Кирилова Янчева

4,63

 1.  

Димитър Деянов Дамянов

4,44

 1.  

Радослав Руменов Кирилов

4,44

 1.  

Никол Динкова Велева

4,38

 1.  

Соня Владимирова Владинова

4,25

 1.  

Христина Тончева Студенкова

4,25

 1.  

Диян Красимиров Панчев

4,19

 1.  

Яница Славова Славова

4,13

 1.  

Русиян Иванов Русков

4,00

 1.  

Жаклин Миленова Колева

3,94

 1.  

Антоанета Иванова Тонева

3,88

 1.  

Ангел Атанасов Ангелов

3,81

 1.  

Емил Неделинов Добрев

3,69

 1.  

Джемил Хасаметтин Каралъ

3,63

 1.  

Емилия Мартинова Демирева

3,56

 1.  

Камелия Руменова Делчева

3,50

 1.  

Камелия Руменова Янева

3,50

 

Срок за записване: 08.07.2014г. – 17.00часа

            За непотвърдилите местата им ще бъдат заети.

Директор:.................................

/А. Янков/