Когато ученици, учител и родители си протегнат ръце…

24.11.2014 18:30


В началото бе идеята: една от многото класни стаи в СОУ „Н. Рилски“ да придобие по-добър и естетичен вид. Осъществяването й започна когато доброволен труд положиха, отделяйки няколко часа от свободното си време, Златко, Габриела и Сибел от 10 „в“ клас и Моника и Роси от 10 „б“ клас. Те боядисаха стаята и дори проявиха творчество при нейното оформление. Продължиха учениците от 9 „в“ клас-Жаклин, Радослав, Деляна, Биляна, Зоя, Никол, Даяна, Соня, Румен и Ангел, които подкрепени от своите родители, събраха парични средства. Председателят на родителския актив на 9"в"клас Невена Кирилова, ентусиазирано и безрезервно подкрепи начинанието с отделено време, лични средства и последователност. Щедро дарение осъществи и Деяна Тончева, също част от родителския актив. Така неусетно и взаимно подкрепяйки се реализирахме една добра инициатива и се убедихме, че взаимодействието между ученици, родители и учител не е непостижимо. Сърдечни БЛАГОДАРНОСТИ към всички Вас! Г-жа Р.Димитрова