Конкурсна процедура

05.09.2019 09:01

Конкурсна процедура 33.18-2019 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. За информация по процедурата посетете: https://coiduem.mon.bg .