Летен лагер

05.06.2014 13:25

Във връзка с организирането на летния отдих на учениците в общинския лагер -Добринище, определените смени в почивната база за СОУ "Неофит Рилски" са :

  • 28.07.2014-06.08.2014г / 8 -11 клас/
  • 15.08.2014-24.08.2014г / 5 - 7 клас/

Желаещите ученици да се записват при Красимира Иванова- гл счетоводител.

Срок 30.06.2014 г