Международният ден на толерантността

18.11.2014 16:47

Международният ден на толерантността - 16 ноември бе отбелязан в СОУ "Неофит Рилски" с радиопредаване. От Биляна и Данко от 9"в"клас учениците научиха какво е толерантност, защо е важно да сме толерантни и как тази добродетел може да се развива. .