„Много ли струва това, да протегнеш на някой ръка...”

10.05.2018 19:54

Под звуците на тази известна песен във фоайето на I етаж пристигат гости на СУ „Неофит Рилски”:

Г-жа Емилия Мирчева – експерт към МОН

Г-жа Мария Донкова  – експерт към МОН

Г-жа  Незабравка Белева  – експерт в Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” към МОН

Г-жа Христина Боева  - началник на РYО гр. Хасково

Г-н Иван Панайотов – старши експерт по организация на средното образование към РYО гр. Хасково

Г- жа Мария Киркова – кмет на Община Харманли

Поводът за тази среща е въвеждането в експлатация на платформа, която ще улесни пребиваването на Господин от 5в клас в училището.

Вълнуващ разказ за историята на това добротворчество поднася директорът на училището Боряна Петрова. В началото на пътя към ДОБРОТО е дарителската акция, инициирана от членовете на БМЧК при СУ „Неофит Рилски”(продадени ръчно изработени украси и домашни вкусотии от Коледния базар), последвана и от други ученици.  Но това скъпо струващо първо за областта устройство е немислимо без проявата на майчинска съпричастност на кмета на община Харманли кмета Мария Киркова и личната ангажираност на Министерството на образованието  и науката в лицето на министър Вълчев.

Сред учителите и учениците е и развълнуваната майка на Господин, г-жа Златка Панайотова, която изрява личната благодарност на семейството за изграждането на това хуманно оборудване.

Да направиш живота на едно дете по- спокоен, сигурен и независим, е едно от лицата на доброто.  А то се храни с душа и сърце, както се пее в песента на момичетата от вокална група „Сладурани”.  Няма да забравим греещото от радост лице на Господин, издигащ се по стълбите към класните стаи без препятствия. 

Не забравяйте, ДОБРОТО ражда чудеса!!!