На екскурзия в Източните Родопи

28.10.2019 20:50

    В слънчевия последен октомврийски понеделник ученици от СУ ,,Неофит Рилски“ и техни преподаватели останаха очаровани от топлото посрещане и увлекателната беседа за лешоядите, изнесена от Антон – представител на Природозащитен център на БДЗП "Източни Родопи", гр. Маджарово. Още по-голямо бе вълнението на екскурзиантите от възможността да наблюдават с далекоглед полета на величествените хищни птици в скалиста местност край града. На тръгване учениците получиха книжки с интересна информация за лешоядите. Пътуването с учебно-образователна цел продължи към тракийски пантеон – костница. На нея всички сведоха глава в памет на избитите почти 2000 старци, жени и деца, прогонени от родните си места през 1913г. Последният етап от екскурзията бе посещение на тракийско мегалитно култово съоръжение "Кромлех", изградено от вертикално побити камъни, в което жреците през 8-6 в. пр. хр. извършвали строго определени религиозни ритуали, подчинени на висшия култ при траките – орфизма.