Най-добрия клас за учебната 2017/2018

20.05.2018 18:16
Педагодическият съвет при СУ "Неофит Рилски" учреди награда "Най-добрият клас на 2018". Присъди я заслужено на 7а клас. Критериите за наградата могат да се видят тук