Национална викторина по история

11.04.2013 22:16

През настоящата учебна година ученици от СОУ”Неофит Рилски”, гр.Харманли участват във викторина по история. От участвалите 1502- 42 ученици са с максимален резултат след първите два кръга на националната викторина по история. Това стана ясно след проведените два кръга на викторината.

Викторината по история е организирана от ЧСОУ „Делфините“, Старозагорски бани, Националния дворец на децата и Министерството на образованието, младежта и науката, и е включена в утвърдения със Заповед № РД 09-1609/18.10.2012 г. на министъра на образованието младежта и науката в Национален календар на извън училищните дейности на МОМН.

Съобразно регламента тя се провежда дистанционно.

Участниците са организирани в две състезателни групи - IV-V и VI -VII клас.

Всяка група отговаря на по 20 въпроса във всеки от трите й кръга.

Не повече от 30 от участниците от всеки клас, събрали най-много точки от трите кръга на викторината, получават право за участие във финалния кръг на викторината- „Викторина на знаещите”.

Датата на големия финал е известна - 8 юни 2013 г..

Класираните на първите три места във финала на викторината ще получат съответно златен, сребърен и бронзов медал и грамота.

Освен финала на викторината – на 08. 06. 2013 г. ще има и открито състезание за всички желаещи млади историци под надслов „101 причини да се гордеем, че сме българи“ .