НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

28.11.2014 17:25

 За четвърта поредна година Сдружение на учителите филолози „Любословие” организира национално състезание по български език и литература. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от целите в работата на Сдружението.

I кръг  се проведе на 26 ноември 2014 г. СОУ "Неофит Рилски" също уаства с ученици от V до VIII клас.