Обмяна на опит

23.02.2018 18:00

    На 20.02.2018г. МО по природни науки и МО по математика и информатика от СУ „Неофит Рилски” гр. Харманли осъществяват професионална среща с учители от СУ „Екзарх Антим I” гр. Казанлък.  Училището е едно от 30-те учебни заведения от цялата страна, обявено за училище посланик на Европейския парламент.

Причина за посещението ни е обмяна на добри практики, свързани с интерактивни методи на обучение. Любезни домакини са директорката – г-на Радина Стефанова и екип от преподаватели по Биология и здравно образование, Химия и ООС, Физика и астрономия, Математика, Информатика, Немски език и начални учители. Колегите с висок професионализъм, демонстрират разнообразни иновативни методи и техники по различните предмети с електронната платформа MOZABOOK, с която работи училището. Приятната атмосфера, споделените мисли, идеи и опит зареждат присъстващите с позитивизъм и незабравими преживявания.

Благодарим Ви, колеги, за споделения опит!