Обогатен библиотечен фонд с англоезична литература

28.11.2013 20:45

    През юли тази година Васка Грозева -библиотекар на училището разработва проект по обявен конкурс за англоезична литература. Месец октомври става ясно, че библиотеката на СОУ "Неофит Рилски" е сред одобрените. Проектът е на Българската библиотечно -информационна асоциация с подкрепата на фондация "Америка за България". 

    229 тома литература на английски език обогати тези дни книжния фонд на библиотеката ни. Книгите са от различни области на знанието, сред които стойностна научно-популярна  и оригинална художествена литература-класическа и съвременна.. с това се отговори на нуждите нана учениците от нова литература в подкрепа на тяхното образование, за по-добро изучаване на английски език, както и за разширяване на тяхната информираност по останалите предмети в учебните програми.  Самата селекция на книгите е реализирана от фирма "ЕЛЕФАНТ БУКСТОР", която освен че се е съобразила със заявените конкретни нужди на библиотеката, е доставила изданията от чужбина.

    Училищната библиотека е една от двадесетте от цялата страна, които попълват своя фонд по този проект. След създадения Център по природни и обществени науки, това е вторият голям жест на фондация "Америка за България" към нашето училище.