ОЛИМПИАДА ПО ОРНИТОЛОГИЯ

11.11.2014 13:22

На 7 ноември в училището се проведе Олимпиада по орнитология, в която участваха ученици от VІІ, ІХа, Ха класове с проявен интерес към живота на птиците.