ОРЕС

28.11.2020 14:13

За периода 30.11.2020г -21.12.2020 г в СУ "Неофит Рилски" ще се проведе обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)- синхронно в МЕЕТ чрез CLASSROOM по установеното седмично разписание с продължителност на часовете: 40 мин-8-12 клас, 30 мин -5-7 клас и 20 мин за 1-4 клас. Присъствието в електронната среда е задължително, отсъствията се извиняват от класния ръководител с основателни причини. Резултаите от обучението се отразяват в електронния дневник.Допълнителните обучения и извънкласни дейности се извършват в електронна среда по установения график