От атома до Космоса

21.02.2020 15:11

    По НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул “Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”, екип за ключови компетентности по Природни науки в СУ “Неофит Рилски”, град Харманли спечели проект “Аз уча, наблюдавам и експериментирам креативно”. Проектът е на обща стойност 47494,35 лв и се изразява в ремонтна дейност, обзавеждане и специализирано оборудване на кабинета. Училищният екип за координиране и реализиране на проекта е в състав:

Радослава Гогова, Румяна Русева, Живка Делчева и Емилия Тодорова. 

    На 5.11. 2019 година креативният кабинет бе тържествено открит от г-жа Валентина Павлова- директор на училището и г-жа Маргарита Тървалиева- началник отдел Образование и социални дейности в община Харманли.

За първи път кабинетът бе ползван в програмата на училището ни “Иновации в действие”, където преподаватели и ученици демонстрираха на гости от училища от Костенец и Пловдив различни иновативни методи и техники. 

    На 20.02.2020 година в новооткрития ни креативен кабинет екипът за ключови компетентности по Природни науки организира и проведе многокомпонентно занятие “От атома до Космоса”, включвайки в него разнообразни методи и похвати, съчетани с подходящи съвременни технологии. Занятието бе насочено към личностното развитие на ученика, разгръщане на неговия потенциал чрез интердисциплинарно обучение по биология, химия и физика на основата на ИТ.

     Преки участници бяха ученици от шести до дванадесети клас, а гости на събитието - Христина Боева-началник на РУО, град Хасково, г-жа Живка Стайкова- старши експерт по Природни науки и екология към РУО, град Хасково, Павлина Попова- старши  експерт по организация на СО към РУО, град Хасково, Катя Стоянова-председател  на Училищното настоятелство, Станислав Михов- председател на Обществения съвет, Банко Банев- председател на „Бизнесът за Харманли“, учители по природни науки от училищата в града, родители.

    По време на занятието учениците демонстрираха новите придобивки в креативния кабинет- 65”тъч екран, хромбуци, дигитални микроскопи, документална камера, мултимедия,  уреди за измерване съдържанието на нитрати, ниво на облъчване и радиоактивност, електромагнитно поле, качество на питейната вода. Особен интерес в аудиторията провокира Христо Хубенов от 11“а“ клас, който представи възможностите на новия и високотехнологичен телескоп и извършените от него едномесечни наблюдения и заснемане.

    Занятието бе водено от зрелостничката Весела Манолова, която умело осъществи идеята „Ученици обучават ученици“ или т. нар. „Peer to peer” образование.

     В classroom чрез хромбуци и мобилни устройства учениците поставиха темата на занятието с решаването на кръстословица и определиха клетъчните органели чрез игра.

Дванадесетокласници от профил „Природоматематически“ демонстрираха продукт от часовете по ИТ, свързан с биоразнообразието на планетата Земя. Демонстрирани бяха модели и процеси от природните науки: ученици от седми клас представиха по интересен начин структурата на атома, използвайки различни модели на атома и парче торта, а десетокласниците разложиха светлината с подходяща опитна постановка.

    Екипи, сформирани по жребий, представиха свои проекти за „градинки“ след проведен теоретичен експеримент в импровизираната генетическа лаборатория. Най-малките участници- учениците от шести клас предложиха, изготвена от тях презентация за предполагаемия живот на други планети.

     В края на пътешествието „От атома до Космоса“ бе включена и философията. Изключително интересни самооценки направиха и участници, и гости, които трябваше и да мотивират своето участие в това пътешествие, избирайки от сентенциите на известни философи. В момента генериращата се диаграма с резултатите от проведената анкета-самооценка определи, че най-голям процент от анкетираните са избрали мисълта на Конфуций „ Чух и забравих, видях и запомних, преживях и разбрах!“