Открит урок

13.11.2014 19:15

Открит урок на тема: „ Хората, които ни помагат“

На 07.11.2014г. в 13,30ч. по повод 8 ноември – Професионалния празник на служителите от Национална служба  „Полиция“ на МВР се проведе открит урок на полицейски служители и г-н Демирев с ученици от 5-ти клас на тема: „Хората, които ни помагат“. Срещата бе и по повод запознаване с националната програма “Работата на полицията в училище“. Откритият урок бе посрещнат с голямо желание и силно удовлетворение от страна на учениците, които бяха придружени от г-жа Р. Русева - ПДУД, Р. Пенева – пед. съветник и г-жа К. Бозмова – кл.р-л на 5а клас. Учениците се запознаха отблизо с работата и задълженията на действащ полицейски екип. Наблюдаваха демонстрации на техники за залавяне на крадец, полицейска защита при обезвреждане на нападател и задържане на нарушител. Учениците получиха полезни съвети за личната си безопасност и за безопасното движение по пътищата. Срещата се оказа ползотворна . Началникът на РУ-Харманли г-н Е. Генов, който също разговаря с децата предложи за още съвместни мероприятия по различни теми и поводи с учениците  на СОУ “Н.Рилски“.