ОТЛИЧИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА РИСУНКА И ЕСЕ НА ТЕМА „В МОЯ СВЯТ НЯМА МЯСТО ЗА НАСИЛИЕ“

24.11.2017 17:17

Над 150 ученици от Община Харманли се включиха в конкурса за рисунка и есе на тема „В моя свят няма място за насилие“, иницииран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към Община Харманли.  Победителите в трите възрастови групи бяха наградени от заместник кметът и председател на комисията Валентина Димулска. Тя поздрави отличените ученици и ги насърчи да бъдат добри и толерантни към своите съученици и приятели. Отличените 

ученици от СУ "Неофит Рилски" , които получиха грамоти и предметни награди са: 

1 място за есе Христина Стефанова Кондова-10б клас ,

 3 място за есе -Яница Антонова Дарадидова-8а клас ,

 2 място за рисунка 5-7 клас -Даяна Димова Чакърова-7а клас. 

Учениците от 8 до 12 клас имаха възможност да изложат разсъжденията си по темата в есе. Христина Кондова от СУ „Неофит Рилски“ напълно заслужено грабна първата награда, а на второ и трето място са класирани съчиненията на Теодора Марчева от ПГЕТ „Захарий Стоянов“ и Яница Дарадидова от СУ „Неофит Рилски“.  

 

 

.