Отличници първи учебен срок

23.03.2013 23:04

      За трети пореден път в СОУ “Неофит Рилски “се излъчиха отличници на випуските –І срок,които ще участват в номинациите за края на годината.Това стана на заседание на ПС, където бяха разгледани предложенията на класовете и техните класни ръководители

 

Ето и техните имена

V клас Мария Милкова

VІклас:Йоана Дулева

VІІклас :Пламена Пенева

VІІІклас :Николета Николова

ІХ клас :Йоана Кунева

Х клас Магдалена Терзиева

ХІ клас Томислав Господинов

ХІІ клас :Есин Николаев

През последните две години носители на приза  отличник на училището

са :  Доли Михайлова и Магдалена Костадинова